De code voor kinderrechten is opgesteld door Universiteit Leiden en Waag in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De code is ontworpen in samenspraak met experts op het snijvlak van kind en technologie, ontwerpers, ontwikkelaars en jongeren.

Wil je je als initiatief verbinden aan deze code? Mail dan naar codevoorkinderrechten@waag.org. Heb je vragen of opmerkingen over code voor kinderrechten? Mail dan naar frank.meyden@minbzk.nl.

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Logo Universiteit Leiden
Content separator