Blog

In deze blogserie gaan we in gesprek met mensen over het belang van de Code voor Kinderrechten en hoe er praktisch mee aan de slag te gaan. 

Het werk dat deze mensen doen heeft op verschillende manieren te maken met technologie voor kinderen. Ze ontwikkelen en ontwerpen, werken in educatie, of bij de overheid of bij belangenorganisaties. We zijn benieuwd waarom de code voor hen van belang is en hoe het raakt aan hun werk. 

Wil je ook meepraten? Neem contact met ons op via: codevoorkinderrechten@waag.nl‘Kinderen moeten veilig online kunnen opgroeien.’

De Consumentenbond deed onderzoek naar de veiligheid en privacy van sociale media-apps die veel jongeren gebruiken. Conclusie? De apps scoren op meerdere punten slecht. Als Expert Digitaal, Belangenbehartiging zou Silvia Smit […]