‘Kinderen zijn een bijzondere groep mensen die extra bescherming nodig hebben.’

Marjolijn Bonthuis Krijger, Programmadirecteur Digitale Veiligheid & Vertrouwen, Internet Governance bij ECP – Platform voor de InformatieSamenleving

Voor het Code voor Kinderrechten platform spraken we Marjolijn Bonthuis Krijger, Programmadirecteur Digitale Veiligheid & Vertrouwen bij ECP. In het omgaan met gegevens van kinderen is volgens haar voor veel bedrijven en ouders nog winst te behalen.

Wat was je eerste en/of favoriete technologische apparaat?

Ik denk dat het Donkie Kong en Pong mijn eerste ervaringen waren met technologische apparaten, meer de (video)spellen. En natuurlijk ‘de banaan’, wat was ik trots op die futurische Nokia telefoon, die ook in de Matrix te zien was.

Wat wens je kinderen toe op het gebied van technologie, vandaag de dag en in de toekomst?

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, daar zullen we voortdurend aan moeten blijven werken. Aan het vergroten en versterken van digitale vaardigheden, bewustwording en weerbaarheid. Door niet alleen voor te lichten over alles wat er mis kan gaan, maar ook echt handvatten bieden aan ouders en kinderen, hoe je bijvoorbeeld apparaten kunt beveiligen en op een veilige manier gebruiken. Maar het is ook een uitdaging om de digitale omgeving zelf ook daadwerkelijk veiliger te maken. Daartoe moeten we in gesprek blijven met de industrie om hen te overtuigen producten en diensten te ontwikkelen waarbij digitale kinderrechten gerespecteerd worden

Op welke manier heeft het werk van jouw organisatie met kinderen te maken?

Een van de thema’s die op de agenda van ECP, het platform voor de Informatiesamenleving staat is ‘digitaal opgroeien’. ECP is daarnaast de coördinator van het Safer Internet Centre in Nederland. Het SIC NL is het publiek-private platform van de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en experts. Onder de vlag van het EU Better Internet for Kids-programma (DG Connect) is een gezamenlijke agenda voor een beter internet voor kinderen 2022 opgesteld, met een pakket aan activiteiten die passen bij de behoefte en uitdagingen van de doelgroep en de wijze waarop zij gebruik maken van de digitale ontwikkelingen. Alle Safer Internet Centres in Europa organiseren elke tweede dinsdag van februari Safer Internet Day, waarin aandacht wordt gevraagd voor dit thema. In 2022 is dat op dinsdag 8 februari.

Waarom is deze code voor jouw organisatie en/of jouw doelgroep relevant?

Kinderen zijn een bijzondere groep mensen die extra bescherming nodig hebben. In het omgaan met gegevens van kinderen is voor veel bedrijven en ouders nog winst te behalen. ECP kan daar als publiek-privaat platform bij helpen, door partijen bij elkaar te brengen, naar elkaar te laten luisteren. Hoe kunnen bijvoorbeeld bedrijven de bepalingen uit de AVG vertalen naar concrete maatregelen om correct om te gaan met de gegevens van kinderen? Wat kunnen ouders doen om de privacy van hun kinderen te beschermen? En hoe kijken kinderen daar zelf tegenaan? ECP werkt ook samen met een Digiraad, een groep kinderen die we graag betrekken met vragen over de digitale samenleving.

Welke beginselen van de Code voor Kinderrechten zijn voor jou het meest belangrijk of waar heb je de meeste zorgen over?

Ze zijn allemaal even belangrijk, maar eind 2020 maakte ECP een podcast over digitale kinderrechten en AVG. Digitale kinderrechten en de AVG: een innovatiekans van ECP Platform (soundcloud.com).

Hoe ga je de code in de toekomst in jouw werk implementeren?

We blijven er actief de boer mee opgaan en nemen de Code ook mee Europa in, door actief te promoten in het Insafe netwerk, het netwerk van Safer Internet Centre’s in Europa.

Voor wie is de code nog meer van belang?

Het zou heel goed zijn als kinderen zelf zich ook meer bewust zouden zijn van hun rechten! En voor iedereen die met kinderen werkt, kinderen onder zijn of haar hoede heeft en samen de digitale wereld mee verkent.