Meer informatie

In de bronnenlijst vind je een opsomming van relevante websites, rapporten en wet- en regelgeving die we hebben benut bij het opstellen van de code en waar we in de tekst naar verwijzen. Onder aanvullend leesmateriaal vind je links naar websites en artikelen als je je verder wilt verdiepen in kinderrechten en technologie of op zoekt bent naar meer concrete tips voor het implementeren van kinderrechten in jouw ontwerp. 

Daarnaast zijn in het downloadbare PDF als bijlage twee tabellen opgenomen uit de Britse Age Appropriate Design Code die een indeling per leeftijdscategorie maken en aanbevelingen geven over communiceren met kinderen op basis van deze indeling. Een versie van deze tabel is ook onderaan deze pagina te raadplegen.

Bronnenlijst

Article 29 Working Party, Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679. WP251rev.01, p. 28.

Article 29 Working Party, Guidelines on Data Protection Impact Assessment (PIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679, 17/EN WP 248, 2017, p. 10, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358.

Article 29 Working Party, Guidelines on automated individual decision-making and profiling for the purposes of the regulation 2016/679. WP 251, 3 October 2017, p. 29.

Autoriteit Consument & Markt, Leidraad Bescherming van de online consument: Grenzen aan online beïnvloeding, 2020,  https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-02/acm-leidraad-bescherming-online-consument.pdf 

Boom, W.H. van, Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2008. 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:145.

Consumer Protection Cooperation Network, Common position of national authorities within the CPC [related to online games], European Commission: 2013, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/common-position_of_national_authorities_within_cpc_2013_en_0.pdf.

Council of Europe, Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Convention 108 (Guidelines), 2020, https://rm.coe.int/t-pd-2019-6bisrev5-eng-guidelines-education-setting-plenary-clean-2790/1680a07f2b.  

Data Protection Commission, Fundamentals for a Child-Oriented Approach to Data Protection (Draft version for Public Consultation), Dublin: 2020, https://www.dataprotection.ie/en/dpc-guidance/blogs/the-children-fundamentals.

Dempsey, J., Sim, G. & Cassidy, B., Designing for GDPR – Investigating Children’s Understanding of Privacy: A Survey Approach, 2018,  http://clok.uclan.ac.uk/24179/1/BHCI-2018_paper_82.pdf

Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment (Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers), Council of Europe: 2018, https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/7921-guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-the-digital-environment-recommendation-cmrec20187-of-the-committee-of-ministers.html.  

Hof, S. van der & Hannema, T.S.P., Veilig opgroeien in een wereld vol algoritmes. De bijzondere bescherming van kinderen onder art. 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming, Privacy & Informatie 2018(6): 190-198.

Hof, S. van der & Lievens, E., The Importance of Privacy by Design and Data Protection Impact Assessments in Strengthening Protection of Children’s Personal Data Under the GDPR, Communications Law 23(1): 2018, 33-43. (DRAFT PAPER p.7, p.9) 

Hof, S. van der, Lievens, E. & Milkaite, I., The protection of children’s personal data in a data-driven world. A closer look at the GDPR from a children’s rights perspective. In: Liefaard T., Rap S., Rodrigues P. (red.) Monitoring Children’s Rights in the Netherlands. 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child. Leiden: Leiden University Press, 2019, p. 25,35,36,38,39. (DRAFT)

Information Commissioner’s Office, Age appropriate Design: a code of practice for online services, 2020, https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/.  

Information Commissioner’s Office, ‘Right to Erasure”: recital 65 GDRP. https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/children-and-the-uk-gdpr/how-does-the-right-to-erasure-apply-to-children/

Information Commissioner’s Office, Consultation: Children and the GDPR guidance, 2017, https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2172913/children-and-the-gdpr-consultation-guidance-20171221.pdf.

International Telecommunication Union, Guidelines for industry on Child Online Protection, Geneva: 2020, https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_967b2ded811f48c6b57c7c5f68e58a02.pdf

Kardefelt-Winther, D., Day, E., Berman, G., Winning, S.K., Bose, A., Encryption, Privacy and Children’s Right to Protection from Harm, UNICEF Office of Research – Innocenti (Working Paper), 2020, https://www.unicef-irc.org/publications/1152-encryption-privacy-and-childrens-right-to-protection-from-harm.html.

Kennisnet, Waarde wegen: Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs, Zoetermeer: 2020, https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Ethiekkompas-Waardenwegen.pdf

Kolucki, B. & Lemish, D., Communication with Children: Principles and Practices to Nurture, Inspire, Excite, Educate and Heal, New York: UNICEF 2011, https://sites.unicef.org/cwc/files/CwC_Final_Nov-2011.pdf

Pijpers, R. & Bosch, N. van den (red.), Positive Digital Content for Kids: Experts reveal their secrets. POSCON & Mijn Kind Online, 2014, https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Positive_digital_content_for_kids.pdf.  

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PbEU 2005, L 149/22). 

Roosendaal, A. & Privacy Company (2016), Privacy by Design in de praktijk! (Jaarcongres ECP), https://docplayer.nl/44346190-Privacy-by-design-in-de-praktijk.html.

UC Berkeley School of Information, “Privacy patterns”, https://privacypatterns.org/

Verdoodt, V. (2018), Children’s rights and advertising literacy in the digital era: towards an empowering regulatory framework for commercial communication.

UNICEF, Child Rights and Online Gaming, Opportunities and challenges for children and the industry, Discussion paper, 2019, https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf.

UNICEF, Training Module 2: Child Online Protection Guidelines for ICT Industry, Powerpoint presentatie (n.d.), https://sites.unicef.org/csr/files/Training_Module_2_Child_Online_Protection_for_ICT_industry.pdf

Wet van 25 september 2008 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Stb. 2008, 397. 

Content separator

Aanvullend leesmateriaal

Amnesty International rapport ‘Surveillance Giants’ (achtergrond): https://www.amnesty-international.be/nieuws/alomtegenwoordige-surveillance-van-facebook-en-google-is-gevaar-voor-mensenrechten

Autoriteit Consument & Markt leidraad ‘Bescherming van de online consument’: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-02/acm-leidraad-bescherming-online-consument.pdf en ‘Vuistregels voor online platformen’: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-publiceert-vuistregels-voor-online-platformen

Data & Design by LINC (focus op GDPR): https://design.cnil.fr/en/

Defenddigitalme (focus op onderwijs): https://defenddigitalme.org/

Kinderrechten.nl: https://www.kinderrechten.nl/

OECD Council rapport ‘The protection of children online’ (aanbevelingen voor beleid): https://www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf

Tada: https://tada.city/en/home-en/

UNICEF (rapporten, artikels en workshops rond AI for children): https://www.unicef.org/globalinsight/featured-projects/ai-children

UNICEF (trainingsmodules): https://sites.unicef.org/csr/resources.html

5Rights Foundation ‘Guidance for innovators’: https://digitalfuturescommission.org.uk/guidance-for-innovators/ en https://5rightsfoundation.com/uploads/5rights-disrupted-childhood-digital-version.pdf

 

Content separator